ÇİTFÇİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU!!!!

0
59
ÇİTFÇİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU!!!!

ÇİTFÇİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU!!!! 

Tarımsal Desteklemeler Hakkında Duyuru (5488 Sayılı Tarım Kanununa Eklenen Geçici Madde Hükümleri) 

Dalaman İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Murat Atış yaptığı açıklamada; 18/04/2006 kabul tarih ve 5488 Sayılı Tarım Kanunu’na eklenen geçici 3 üncü madde, 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda;

1-Bu Kanun uyarınca yapılan desteklemelerle ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden her türlü incelemeler veya adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar, destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan  ödeme yasakları,  bulunan gerçek veya tüzel kişiliklerin  02/08/2013  tarihinden 01/10/2013 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları halinde İl/İlçe Müdürlüklerince yapılacak incelemede gerçek üretim yapıldığına dair bulgu ve emarelerin tespit edilmiş olması şartıyla kaldırılır.

2-25/4/2006 tarihinden itibaren desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu hâlde, meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı, usulsüz veya sahte olduğu gerekçesiyle desteklemeden yararlandırılmayanların veya yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçe ile bu Kanunun 23 üncü maddesi doğrultusunda geri alınanların;  02/08/2013  tarihinden  01/11/2013 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları halinde İl/İlçe Müdürlüklerince yapılacak incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi ile hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır.

3-25/4/2006 tarihinden itibaren meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için başvuruda bulunan ancak ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin herhangi birini ibraz edememesi nedeniyle desteklemeden yararlandırılmayanların,  01/08/2013  tarihinden  01/11/2013 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları halinde İl/İlçe Müdürlüklerince yapılacak incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi ile hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve madde hükmünden yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce destekleme ödemeleri ile ilgili olarak açmış oldukları davalar karşılıklı olarak sonlandırılır ve bu sebeple herhangi bir yargılama gideri ile vekâlet ücreti talep edilemez.” Dedi.

İlgililere önemle duyurulur.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.