Ortaca SGK’dan kazanç beyanı duyurusu

0
506
Ortaca SGK’dan kazanç beyanı duyurusu

Ortaca SGK’dan kazanç beyanı duyurusu

Ortaca SGM Müdürü V. Sosyal Güvenlik Denetmeni Özkan Arslan 4-b (Bağkur) sigortalıları için hizmete konulan e-kazanç beyanı ile ilgili aıklamalarda bulundu. 

Ortaca SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmekte. “Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olan sigortalıların prime esas kazançları, anılan Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenmektedir.

Buna göre; a) Aylık prime esas kazancın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olacağı, bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazancın beyan edileceği, beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancının, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirleneceği,

b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancının, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamayacağı, aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançlarının, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın priminin, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi (yanında çalıştırdığı kişiden daha az kazanç bildiremez) hükmü, 11/9/2012 tarih 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşveren Uygulama Tebliği” nin 3 üncü maddesinin 3 numaralı alt bendi uyarınca, tüzel kişiliğe haiz kuruluşların ortakları hakkında uygulanmamaktadır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olan sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili beyanı, Kurumun ilgili ünitesine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla yapılmaktadır. Ancak sigortalıların veya kurum çalışanlarının iş ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla sigortalılar tarafından verilen prime esas kazanç beyanlarının e-Devlet “www.türkiye.gov.tr” üzerinden yapılamasına ilişkin program tamamlanarak uygulamaya açılmıştır.

Sigortalılar tarafından “www.türkiye.gov.tr” üzerinden yapılan prime esas günlük kazanç beyanları otomatik olarak Güvence programına kaydedilmekte olup, bu beyanlar Kuruma verilmiş beyan olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde oluşturulan beyanlara göre de prim tahakkuku yapılmaktadır.

Ekran üzerinde sigortalının daha önce yaptığı beyanlar, beyanda bulunduğu tarihler itibarıyla bilgi amaçlı getirilmektedir. Ekran üzerinde beyan girişi yapılacak tarihte prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırına ilişkin tutarlar belirtilerek bu tutarlar arasında sigortalı tarafından tercih edilen beyan tutarı girildikten sonra alt satırda bulunan “Hesapla” butonuna tıklandığı zaman girilen beyana göre ödenmesi gereken prim tutarı otomatik olarak belirlenmektedir. Ödenmesi gereken prim tutarı sigortalı tarafından uygun görülmesi halinde, “Beyan Et” tuşu tıklandığı zaman Türksat üzerinden yapılan beyan girişi güvence programına kaydedilmektedir.

Ömer Kundakçı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.