RESMİ İLAN

0
12
 RESMİ İLAN

 RESMİ İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
236 DEKAR TARLA ARAZİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

1- Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 236 Dekar Arazinin 2015 yılı üretim sezonunda Biber, Salatalık. Havuç, Marul. Patlıcan, Karpuz ve Kavun yetiştirilmek üzere 1 (Bir) parti halinde sözleşme tarihinden itibaren 30 Ekim 2015 tarihine kadar kiraya verilecektir.
2- İhale 15/12/2014 PAZARTESİ günü saat 14.00’te Açık arttırma usulü ile İşletmemizAlım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilenfiyatlar uygun görülmediği takdirde İhale. 22 / 12 / 2014 tarihinde aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir.
3- Kiraya verilecek araziye ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.    1- Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 236 Dekar Arazinin 2015 yılı üretim sezonunda Biber, Salatalık. Havuç, Marul. Patlıcan, Karpuz ve Kavun yetiştirilmek üzere 1 (Bir) parti halinde sözleşme tarihinden itibaren 30 Ekim 2015 tarihine kadar kiraya verilecektir.
2- İhale 15/12/2014 PAZARTESİ günü saat 14.00’te Açık arttırma usulü ile İşletmemizAlım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilenfiyatlar uygun görülmediği takdirde İhale. 22 / 12 / 2014 tarihinde aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir.
3- Kiraya verilecek araziye ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

 

4- Geçici teminatlar ihale saatine kadar İşletmemiz veznesine veya Halk Bankası DalamanŞubesindeki TR63 0001 2009 2670 0013 0000003 İBAN no’lu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
5- İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Dalaman/MUĞLA) adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
6- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup,TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
Tel: 0 252 692 3720 – 6923720
Fax: 0 252 692 5229
İlan Olunur.

RESMİ
İLANLAR
www.ilan.govtr’de
(Basın-1929)

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here