İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

0
15
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Genel Müdürlüğümüze bağlı Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüklerinin 2016 yılı ihtiyacı olan bitkisel üretim ve hayvancılık işleri işçilikleri hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili İşletme Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanı Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200.00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarını % 6’sı oranında alacaktır.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 08.12.2015 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne  teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde  yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3/g madesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (0.312) 417 78 39

BASIN NO: (194753)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here