İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 185 DEKAR TARLA ARAZİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

0
13
İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT  185 DEKAR TARLA ARAZİSİ  KİRAYA  VERİLECEKTİR.

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
185 DEKAR TARLA ARAZİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

1- Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 185 Dekar alanının ikinci ürün Hasıl Mısır yetiştiriciliği amacıyla 2 (İki) parti halinde sözleşme imzalanıp yer teslimi yapıldığı tarihinden itibaren 15 KASIM 2014 tarihine kadar kiraya verilecektir.
2- İhale 16 / 06 / 2014 Pazartesi günü saat 14.00’te Açık arttırma usulü ile İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde İhale, 23 / 06 / 2014 tarihinde aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir.
3- Kiraya verilecek araziye ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

 

 

4- Geçici teminatlar ihale saatine kadar İşletmemiz veznesine veya Halk Bankası Dalaman Şubesindeki TR63 0001 2009 2670 0013 0000003 İBAN no’lu hesaba yatırılarak,alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
5- İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Dalaman/MUĞLA) adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir. …6- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here