İLAN DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

0
46
İLAN  DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun45. Maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. İhale 13.05.2014, Salı günü, Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkullere ait muhammen bedelleri, teminatları, ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

1-) İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edinilebilinir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2. maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı, (b)Kimlik fotokopisi, (c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d) Şirketler için ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.

3-)Sözleşme anında istenecek belgeler (a) Vergi mükellefi olduğuna dair vergi levhası (b) Esnaf Odası veya Ticaret odası kayıt belgesi.

4-) Sözleşmeden önce 2 aylık ihale miktarı üzerinden kira bedeli kadar güvence bedelinin yatırılmasına.

5-)İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.

6-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1-İlçemiz Merkez mahallesi Turgut Reis caddesi üzerinde 700.00 m2’lik alana park ve %3’üne denk gelen 21 m2’lik alana planda belirtilen ölçülerde kamelye yapılması. Muhamen kira bedeli 330,00-TL geçici teminatı 360,00-TL olup, ihale 13.05.2014 tarihinde saat 11.15’de 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2-İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi D blok No:19’da 256 m2 sanayi dükkanının muhammen kira bedeli 987,00-TL, geçici teminatı 1.070,00-TL olup, ihalesi 13.05.2014 tarihinde saat 11.25’te 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

3- İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi A blok No:65’te 64 m2 sanayi dükkanının aylık kira bedeli 317.00-TL geçici teminatı 350.00-TL olup ihalesi 13.05.2014 tarihinde saat 11.35’te 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

4-İlçemiz Söğütlüyurt Mahallesi Ahmet Haşim caddesi üzerinde bulunan 5110 m2 park alanının içerisinde 200 m2’lik alana ekli planda belirtilen ölçülerde çay ocağı ve açık çay bahçesi yapılması söz konusu 200 m2’lik alanın aylık muhammen kira bedeli 256.00-TL geçici teminatı 280.00-TL olup, İhalesi 13.05.2014 tarihinde saat 11.45’te 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

İsteklilere ilanen duyurulur.

RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de (Basın-4)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here