İLAN DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

0
13
İLAN DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  BİLDİRİLMİŞTİR

İLAN
DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait 5 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.İhale 01.07.2014 tarihinde Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.Gayrimenkullere ait muhammen bedelleri,teminatları,ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
1-) İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
(a) – İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 96 nolu 601.42 m2 yüzölçümlü parsel imar planında sanayi alanında boş arsa aylık kira muhammen bedeli 405.00-TL geçici teminatı 440.00-TL olup ihalesi 01.07.2014 tarihinde saat 11.15’de kira süresi 3 yıl.
(b) -Merkez mahallesi Atatürk caddesi ve İnönü caddesinin kesiştiği yerde 92 nolu büfenin aylık muhammen kira bedeli 520.00-TL geçici teminatı 565.00-TL olup,ihalesi 01.07.2014 tarihinde saat 11.25’de kira süresi 3 yıl.
(c) -Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok No:21’de bulunan 128 m2 sanayi dükkanının aylık muhammen kira bedeli 560,00-TL, geçici teminatı 605.00-TL olup,ihalesi 01.07.2014 tarihinde saat 11:35’de, kira süresi 3 yıldır.
(d)-Merkez mahallesi Hakkı Ege caddesi üzerinde eski Belediye hizmet binası zemin katta 1-E nolu işyerinin aylık muhammen kira bedeli 1.000.00-TL geçici teminatı 1.080.00-TL olup,ihalesi 01.07.2014 tarihinde saat 11.45’de kira süresi 3 yıl.
(e) – Merkez mahallesi Atatürk caddesi Cumhuriyet meydanının güney tarafında bulunan boş yere genişliği 3 m derinliği 3 m ebadında ATM yerinin aylık muhammen kira bedeli 900.00-TL geçici teminatı 975.00-TL olup, ihalesi 01.07.2014 tarihinde saat 11.55’de kira süresi 3 yıl.
2-) İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.
3-) Sözleşme anında istenecek belgeler (a)Vergi mükellefi olduğuna dair vergi levhası(b) Esnaf Odası veya Ticaret odası kayıt belgesi.
4-) Yukarda belirtilen 5 adet gayrimenkul için 6098 Sayılı Türk Borçlar kanununun 347. Maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.
5-) İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.
6-) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

www.ilan.govtr’de
Basın-279

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here