İLAN

0
8
İLAN

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti  Belediyemize ait 17 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir. İhale 31.03.2015 tarihinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkullere ait muhammen bedelleri, teminatları, ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

1-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.ihaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu 2. Maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde  Belediye başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler(a)Tebligat için adres beyanı(b)Kimlik fotokopisi(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname(d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.

3-İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.

4-İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 29.Maddesi  gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S.

NO

MEVKİİ NEVİ M2  MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ SAATİ SÜRESİ
1 İlçemiz Elcik mah. 25 m2 işyeri İşyeri 25 m2 54.00- TL 60.00- TL 31.03.2015 11:15 3 YIL
2 İlçemiz Elcik mah.20 m2 işyeri İşyeri 20 m2 43.20- TL 50.00- TL 31.03.2015 11:20 3 YIL
3 İlçemiz Elcik mah 20 m2 işyeri İşyeri 20 m2 43.20-TL 50.00-TL 31.03.2015 11:25 3 YIL
4 İlçemiz Elcik mah.25 m2 işyeri işyeri 25 m2 54.00-TL 60.00-TL 31.03.2015 11:30 3 YIL
5 İlçemiz Elcik mah.25 m2 işyeri  kop. İşyeri 25 m2 54.00-TL 60.00-TL 31.03.2015 11:35 3 YIL
6 İlçemiz Elcik mah.düğün salonu Düğün salonu 316.66-TL 345.00-TL 31.03.2015 11:40 3 YIL
7 Şerefler mah.70 m2 kapalı 120 m2 açık alan kahvehane Kahvehane 70 m2

120 m2

366.66-TL 400.00-TL 31.03.2015 11:45 3 YIL
8 İlçemiz kapukarğın mah.ördekgeçen mevkii ARSA 1999,11m2-1/2 hisseli (tam) Yıllık mu.bel.  106.66-TL 10.00-TL 31.03.2015 11:50 3 YIL
9 İlçemiz kapukargın  mah.kükürt başı TARLA 3138.78m2 Yıllık mu.bel.163.33- 15.00-TL 31.03.2015 11:55 3 YIL
10  İlçemiz Gürköy mah.Dobranlı mevkii ARSA 7205 m2  ½ hisseli(tam Yıllık mu.Bel.378.33-TL 35.00-TL 31.03.2015 12:00 3 YIL
11 Gürleyik  mah.Mersin pınarı  ARSA   705.68m2 Yıllık mu.Bel.33.33-TL 3.00-TL 31.03.2015 12:05 3 YIL
12

 

Gürleyik mah.köy konağı tamamı      Bina 487.74m2 1.053.52-TL 1.140.00TL 31.03.2015 12:10

 

3 YIL
13  Sabunlu mah.Tarla    TARLA 33560m2-1/2 hisseli (tam) 1.066.66-TL 96.00TL 31.03.2015 12:15 3 YIL
14 Sanayi sitesi 195 ada1par.1300m2boş arsa ARSA 1300m2 1.016.66-TL 1.100.00TL 31.03.2015 12:20 3 YIL
15 Merkez mah.Hakı Ege Cad.Eski Bld Hiz.binası zemin katta 1 nolu işyeri İşyeri 623.33-TL 675.00-TL 31.03.2015 12:25 3 YIL
16 Merkez mah.Hakı Ege Cad.Eski Bld Hiz.binası zemin katta 6 nolu işyeri     İşyeri 280.00-TL 303.00-TL 31.03.2015    12:30 3 YIL
17 Merkez mah.Ahmet Karaşahin cad.48 evler karşısında çay ocağı Çay ocağı 843.33-TL 915.00-TL 31.03.2015 12:35 3 YIL

 

İsteklilere ilanen duyrulur.

 

Basın: 45323

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here