İLAN

0
11
 RESMİ İLAN

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

         Mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet gayrimenkul kiralama ihalesi  2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile  11.05.2016 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.Gayrimenkullere ait açık adresleri  muhammen bedelleri,teminatları,ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.

a-)Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi D blok No:17’de 256 m2 sanayi dükkanın aylık muhammen bedeli 1.000.00-TL geçici teminatı 1.080.00-TL ihale saati 11.10’de kira süresi 3 yıl.

b-)Merkez mahallesi sanayi caddesi 27. Sokak 216.ada 6 parselde 792.12 m2 boş arsanın muhammen bedeli 580.00-TL geçici teminatı 627.00-TL ihale saati 11.25’de kira süresi 3 yıl.

c-)Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi B blok No:54’de 64 m2 sanayi dükkanı muhammen bedeli  344.75-TL geçici teminatı 373.00-TL ihale saati 11:35’de kira süresi 3 yıl.

ç-İlçemiz Bezkese mahallesi Gazi bulvarı üzerinde Atatürk ilköğretim okulu karşısında Balabanlar sokak girişinde ATM yerinin muhammen bedeli 1.012.50-TL geçici teminatı 1.094.00-TL ihale saati 11.45’de kira süresi 3 yıl                                                               

3-)İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.

4-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi  yapıp                             yapmamakta serbesttir.

   İsteklilere ilanen duyurulur.

Basın No: 316257

                                                                                               

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here