İLAN

0
10
 RESMİ İLAN

İLAN

T.C.
DALAMAN KAYMAKAMLIĞI
MALMÜDÜRLÜĞÜ

Dalaman Malmüdürlüğü mükelleflerinden olup, aşağıda adı soyadı (ünvanı) yazılı bulunan mükelleflerimiz adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri tebliğ için Dairemizdeki bilinen adreslerine gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir. Bu itibarla bahsi geçen Vergi/Ceza İhbarnamesine ilişkin tebliğ evrakları; 213 Sayılı V.U.K.nun 103,104 ve 105. maddeleri hükümlerine göre ilan tarihinden başlayarak 15.gün ilan tarihi olarak kabul edilir
Belirtilen mükelleflerin ilan tarhinden başlayarak 1 (bir) ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracat mektup veya telgrafla açık etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, müracatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren
1 (bir) ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Sıra Vergi Ad/Soyad Vergi/Cezanın Vergi/Cezanın Miktarı
No Numarası Ünvanı Adresi Dönemi Nevi
1 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2013/01. KDV VZCZ 4.806,29.-
2 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2011/11 KDV VZCZ 3.559,96.-
3 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2011/09 KDV VZCZ 7.622,68.-
4 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2011/07 KDV VZCZ 7.034,68.-
5 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2013/01-12. KUR.V.VZCZ 231.624,25.-
6 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2013/01-03. K.GEÇ.V.VZCZ 231.624,25.-
7 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2012/01-12. KUR.V.VZCZ 108.526,39.-
8 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2012/10-12. K.GEÇ.V.VZCZ 29.189,93.-
9 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2012/12 KDV VZCZ 10.486,12.-
10 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2012/11 KDV VZCZ 8.620,04.-
11 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2011/10 KDV VZCZ 17.554,04.-
12 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2011/07-09. K.GEÇ.V.VZCZ 17.565,52.-
13 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2011/01-12. KUR.V.VZCZ 35.119,56.-
14 6440360121 Or-Cam Profil Ltd.Şti. Altıntas Mah.Gazi Blv.No:324 Dalaman MUĞLA 2011/10 KDV VZCZ 12.238,68.-

BASIN İLAN NO: (309180)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here