İLAN

0
4
RESMİ İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet gayrimenkul kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile 25.03.2016 tarihinde Cuma günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkullere ait açık adresleri muhammen bedelleri,teminatları,ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
1-) İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
2-) İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.
a-) İlçemiz Merkez mahallesi sanayi sokak 199 ada 1 parselin 1368.89 m2 boş arsanın aylık kira muhammen bedeli 1.012,50-TL geçici teminatı 1.094,00-TL ihalesi 25.03.2016 tarihinde saat 11:15’de kira süresi 3 yıl.
b-) İlçemiz Ege mahallesi Bayram Yüksel caddesi ile Alemdar caddesinin birleştiği yerde bulunan imar planında park olarak ayrılan 1717.00 m2 boş arsanın aylık kira muhammen bedeli 287.50-TL geçici teminatı 311.00-TL ihalesi 25.03.2016 tarihinde saat 11:25’de kira süresi 3 yıl.
3-) İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.
4-) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

Basım No ( 272918)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here