İLAN

0
8
RESMİ İLAN

İLAN

DALAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Kurumumuzda 3 (Üç) parsel üzerinde bulunan toplam 505 adet kök ve 1241 adet muhtelif narenciye ağaçlarının kökleriyle birlikte satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile yapılacaktır.
2) Narenciye parsellerindeki ağaçların kesimi, kesilen ağaçların köklerinin sökümü. sökülen kök çukurlarının toprakla doldurularak düzeltilmesi, kesim sonucu oluşan kök. gövde, dal vs. ağaç arlıklarının araziden temizlenmesi ve arazinin düzeltilmesi, nakliyesi istekliye aittir.
3) İhale 05.02.2016 Cuma Günü Saat: 10:00 da Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü. Altıntaş M. Gazi Bulvarı S. No: 171 Dalaman / MUĞLA adresinde ihale komisyonu huzurunda 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4) İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 12/02/2016 Cuma Günü Saat 10:00 da aynı adreste tekrar yapılacaktır.
5) İhaleye konusu işin miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.
No: Ağacın Parsel Ağaç Kök Muhammen Geçici
Cinsi Adı Sayısı Sayısı Bedeli (TL) Teminat (%10)
1 Portakal. Greyfurt Topçu – 5 505
2 Greyfurt Topçu – 3 541
3 Portakal. Mandarin, Topçu – 1 500 20.000,00 TL 2.000.00 TL Greyfurt
4 Kuru Ağaç Bahçe Geneli 200
TOPLAM 1241 505 20.000.00 TL 2.000.00 TL
6) İhaleyi kazanan istekli işi, sözleşmeyi imzalandıktan
sonra 45 İş gününde (Cumartesi. Pazar ve Bayram Tatil günleri hariç) bitirecektir.
7) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Altıntaş M. Gazi Bulvarı S. No: 171 Dalaman / MUĞLA adresinden satın alınabilir.
8) İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalanmadan önce ihale tutarının %20’sinden az olmamak üzere kesin teminat verecektir.
9) İlanda yer almavan hususlar için idari ve Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir. İlan olunur.
Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
Ufuk ASLAN Kurum Müdürü

Basın No: 237 286

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here