İLAN

0
5
 RESMİ İLAN

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hürriyet mahallesi 62 ada 26 nolu 1222.15m 2 boş arsa 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale 13.11.2015 Cuma günü saat 11.15’te Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Arsanın muhammen bedeli 2.500.00-TL geçici teminatı 450.00-TL kira süresi 6 ay.
1- )İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.İhaleye katılacakların ilan’da belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- )İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.
3)İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.
4-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

BASIN NO: (171145)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here