İLAN

0
10
 RESMİ İLAN

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet gayrimenkul 2886 Saydı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile kiralama.İhalesi yapılacaktır. İhale 30.10.2015 tarihinde Cuma günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkullere ait açık adresleri muhammen bedelleri,teminatları,ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
1- (İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- )İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.
a-)-İlçemiz Gürleyik mahallesi Mersin pınarı mevkiinde 2 katlı kagir binanın 2. Katı aylık muhammen bedeli 95.00-TL geçici teminatı 103.00-TL ihalesi 30.10.2015 tarihinde saat 1 1:15’de kira süresi 3 yıl.
b-)İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok No:23’de 128 m2 sanayi dükkanının aylık muhammen bedeli 485.00-TL geçici teminatı 524 .00-TL ihalesi 30.10.2015 tarihinde saat 1 1:20’de kira süresi 3 yıl
c-)İlçemiz Karaçalı mahallesi sebze pazaryerinde bulunan WC nin aylık muhammen bedeli 83.75-TL geçici teminatı 91.00-TL olup,ihalesi 30.10.2015 tarihinde saat 11:25’de kira süresi 3 yıl.
ç-) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok No:16’da 128 m2 sanayi dükkanının aylık muhammen bedeli 485.00-TL geçici teminatı 524 .00-TL ihalesi 30.10.2015 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl.
3- )İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.
4- )İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

BASIN İLAN NO: (162637)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here