İLAN

0
12
 RESMİ İLAN

İLAN
DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait 11 adet gayrimenkul kiralama ve 1 adet trafo yerinin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhale 04.09.2015 Cuma günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkullere ait açık adresleri muhammen bedelleri,teminatları,ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.
a-)-İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi D blok No:5’de 256 m2 sanayi dükkanının aylık muhammen bedeli 815.00-TL geçici teminatı 881.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:00’de kira süresi 3 yıl.
b-)-İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 96 nolu 601.42 m2 boş arsanın muhammen bedeli 464.00-TL geçici teminatı 502.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:05’de kira süresi 3 yıl.
c-)-İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi B blok No:54’de 64 m2 sanayi dükkanının aylık muhammen bedeli 315.00-TL geçici teminatı 341.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 3 yıl.
ç-)İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok No:10’da 128 m2 sanayi dükkanının aylık muhammen bedeli 474.38-TL geçici teminatı 513.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:15’de kira süresi 3 yıl.
d-)İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 93 nolu 605.57 m2 boş arsanın aylık muhammen bedeli 467.00-TL geçici teminatı 505.00-TL ihalesi 04.09.2015’de saat 11:20’de kira süresi 3 yıl.
e-) İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 101 nolu 604.21 m2 boş arsanın aylık muhammen bedeli 466.00-TL geçici teminatı 504.00-TL ihalesi 04.09.2015’de saat 11:25’de kira süresi 3 yıl.
f-)İlçemiz Hüriyet mahallesi 62 ada 26 parsel 1222.15 m2 boş arsanın açık yüzme havuzu ve aile çay bahçesi müstecir tarafından yapılmasına aylık kira muhammen bedeli 1.000.00-TL geçici teminatı 1.080.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl.
g-)İlçemiz Karaçalı mahallesi Ertuğrul gazi caddesi 27 sokak üzerinde bulunan 400 m2 yeşil alanın aylık muhammen bedeli 226.25-TL geçici teminatı 245.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:35’de kira süresi 3 yıl.
ğ-)İlçemiz merkez mahallesi Hakkı Ege caddesi üzerinde bulunan 2 nolu bilet satış yerinin aylık muhammen bedeli 137.50-TL geçici teminatı 149.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:40’da kira süresi 3 yıl.
h-) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi B blok No:56’da 64 m2 sanayi dükkanının aylık muhammen bedeli 318.75-TL geçici teminatı 345.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:45’de kira süresi 3 yıl.
i-)İlçemiz Merkez mahallesi eski Belediye hizmet binası zemin katta 7 nolu işyerinin aylık muhammen bedeli 507.50-TL geçici teminatı 549.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:50’de kira süresi 3 yıl.
I-)İlçemiz Taşlıburun mahallesi 3931 ada 1 nolu 32 m2 yüzölçümlü imar planında Trafo yeri olarak belirlenen parselin satış (m2 si 111.88-TL )muhammen bedeli 3.581.00-TL geçici teminatı 108.00-TL ihalesi 04.09.2015 tarihinde saat 11:55’de.
3-)İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.
4-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
İsteklilere ilanen duyurulur.

RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de BASIN İLAN NO: (130274)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here