İLAN

0
13
 RESMİ İLAN

İL A N
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İşletmemizin 2015 yılı istihsali tahmini 300 Ton Ziyabey/98 Çeşidi Mahsul Buğday 3 parti halinde Açık Arttırma suretiyle ihale edilecektir.
1- İhale 01.09.2015 Salı günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 08.09.2015 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
2- İhaleye ait mahsul mısırın miktarı, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

PARTİ NO  CİNSİ ÇEŞİDİ  MİKTARI (Kg.) MUHAMMEN FİYATI (TL./Kg.) MUHAMMEN TUTARI        (TL) % 5 GEÇİCİ TEMİNATI      (TL)
1 Mahsul Buğday Ziyabey/98 100.00 0,75 75.000,00 3.750,00
2 Mahsul Buğday Ziyabey/98 100.00 0,75 75.000,00 3.750,00
3 Mahsul Buğday Ziyabey/98 100.00 0,75 75.000,00 3.750,00
 TOPLAMI 300.000   225.000,00 11.250,00

3- İhalede müşteriler geçici teminatın tamamı yatırarak iştirak edebilecekleri gibi, geçici teminatını yatırmak şartıyla dilediği parti için iştirak edebileceklerdir.

4- Yükleme İşletmemize ait olup, tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir.
5- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde İşletmemizde, TİGEM’de (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Adana, Aydın, Burdur, İzmir, Denizli, Konya, Afyon, Muğla, Polatlı, Edirne, Eskişehir ile Çorum Ticaret Borsalarında görülebilir.
6- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır
TEL : 0 252 692 3720 (2 Hat)
FAKS : 0 252 692522
İLAN OLUNUR.
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Şefi                İşletme Müdür V.
Bülent ÖZTÜRK      Mehmet ÇELİK

BASIN İLAN NO: (130996)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here