İLAN

0
9
 RESMİ İLAN

İLAN

 

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.İhale 31.07.2015 Cuma günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkullere ait açık adresleri muhammen bedelleri,teminatları,ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
1- )İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- )İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.
a-)-İlçemiz Merkez mahallesi Hakkı Ege caddesi Üzerinde Taksi Durağı(yazıhane) muhammen bedeli I80.00-TL geçici teminatı 195.00-TL ihalesi 31.07.2015 tarihinde saat 11:00’de 3 yıllığına.
b-)-İlçemiz Merkez mahallesi Hakkı Ege caddesi üzerinde 9 m2’lik 6 Nolu Bilet satış yerinin muhammen bedeli 131.25-TL geçici teminatı 142.00-TL ihalesi 31.07.2015 tarihinde saat 11:05’de 3 yıllığına.
c-)-İlçemiz karaçalı mahallesi Atatürk caddesi üzerinde 90 nolu işyerinin muhammen bedeli 487.50-TL geçici teminatı 527.00-TL ihalesi 31.07.2015 tarihinde saat 11:10’da 3 yıllığına.
3- )İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.
4- (İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

(Basın-(116767)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here