İLAN

0
14
 RESMİ İLAN

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
DİPSÖĞÜT ve GÖKDAĞ MEVKİİ
KİRAYA VERİLECEKTİK.

 

1- Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait yaklaşık 1.300 Dekar Dipsöğüt Mevkii ve yaklaşık 1.850 Dekar Gökdağ Mevkiindeki tarım amaçlı kullanılmayan kültür dışı arazilerin hayvan otlatma amacıyla 2 (İki) parti halinde sözleşme imzalanıp yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.
2- İhale 23 / 07 / 2015 Perşembe günü saat 14.00’te Açık arttırma usulü ile İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde İhale, 30 / 07 / 2015 tarihinde aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir.
3- Kiraya verilecek araziye ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Untitled-1

 

 

 

 

 

 

4- Geçici teminatlar ihale saatine kadar İşletmemiz veznesine veya Halk Bankası Dalaman Şubesindeki TR63 0001 2009 2670 0013 0000003 İBAN no’lu hesaba yalırılarak.alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
5- İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Dalaman/MUĞLA) adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
6- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup. TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmakladır.
İlan Olunur.
Dalaman/MUĞLA
Tel: 0 252 692 3720 – 6023720 DALAMAN T ARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Fax: 0 252 602 5220

Bülent ÖZTÜRK   Ticaret Şefi

Mehmet ÇELİK  İşletme Müdür. V

(Basın-(113274)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here