İLAN

0
8
 RESMİ İLAN

İLAN


DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLİMİŞTİR


Mülkiyeti Belediyemize ait Karaçalı Mahallesi Mavi Kent Yapı Kooperatifi Küme Evler 187 ada 271 parselde bulunan 4 adet mesken satışı ve 8 adet gayrimenkul kiralama ihalesi 3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhale 26.06.2015 tarihinde Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkullere ait Muhammen bedelleri, teminatları, ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
1- İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale ye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya banka dekontu ile 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmelerî, ihaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.
2- İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a)Tebligat için adres beyanı ,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d)Şirketler için Ticari Sicil-Kayıt Belgesi ve Yetki Belgesi.
3- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
1- Merkez Mah.Atatürk Cad.18 Sok.batısında bulunan imar planında park olarak görülen 952.00 m2 boş arsanın aylık kira muh. Bedeli 305.00 TL Geç. Tem. 330.00 TL saat 11:10
2- Karaçalı Mah.İnönü Cad.Merkez Cami Önünde bul. ATM’nin yan. 6 m2’lik yerin aylık muh. bedeli 912,50 TL geç. tem. 986.00 TL saat 11:15
3- Merkez Mah.167 ada 15 parsel içinde bulunan 1200 m2 boş arsanın aylık kira muh. bedeli 1.012.50 TL geç. tem. 1.094.00 TL saat 11:20
4- Kargınkürü Mah.101 ada 93 nolu 605,57 m2 boş arsa aylık kira muh. bedeli 467.00 TL geç. tem. 505.00 TL saat 11:25
5- Kargınkürü Mah.101 ada 94 nolu 601,18 m2 boş arsa aylık kira muh. bedeli 463.00 TL geç.tem. 501.00 TL saat 11:30
6- Kargınkürü Mah.101 ada 96 nolu 601,42 m2 boş arsa aylık kira muh. bedeli 464.00 TL geç.tem. 502.00 TL saat 11:35
7- Kargınkürü Mah.101 ada 101 nolu 604,21 m2 boş arsa aylık kira muh. bedeli 466.00 TL geç. tem. 504.00 TL saat 11:40
8- Ege Mah.Ş.Bayram Yüksek Cad. ile Alemdar Cad.birleştiği yerde imar planında park olarak görülen 1717.00 m2 boş,arsanın aylık kira muh. bedeli 205.00 TL Geç. Tem. 222.00 TL Saat 11:45

MAHALLE-

NİTELİĞİ-

AR.PAY-

BLOK NO- KAT NO-

B.B.NO-

KAPALI ALAN M2-

MUHAMMEN BEDEL-

GEÇİCİ TEMİNAT-

SAAT

9-Karaçalı

Mesken

İ/200

A/2

4

10

132

62.500.00-TL

1.875.00-TL

11.50

10-Karaçalı

Mesken

1/200

A/2

1

4

132

62.500.00-TL

1.875.00-TL

11.55

11-Karaçalı

Mesken

1/200

A/l

4

9

132

62.500.00-TL

1.875.00-TL

12.00

12-Karaçalı

Mesken

1/200

A/l

Zemin

1

132

57.500.00-TL

1.725.00-TL

12.05

İsteklilere ilanen duyurulur.

Basın No: 98116

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here