İL AN

0
14
 RESMİ İLAN

İL AN

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1. İşletmemizin 2015 yılı üretimi tahmini 2.910.000 Kg. Muhtelif Narenciye Mahsulü Tofur olarak partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.
2. İhale 26.11.2015 Perşembe günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 03.12.2015 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
3. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

Ekran Alıntısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 207.660,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale satış tutarının % 20’dur.
5. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
6. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
7. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Akdeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Uludağ ve Ege İhracatçılar Birliğinde görülebilir.
8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlgililere ilanen duyurulur.
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tayip ILGAZ Bülent ÖZTÜRK
Ticaret Şefi İşletme Müdürü

Basın No: (176777)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here