İ L A N

0
14
İ L A N

İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İşletmemizin 2014 yılı istihsali tahmini 510 Ton Ziyabey/98 Çeşidi Mahsul Buğday 4 parti halinde Açık Arttırma suretiyle ihale edilecektir.
1- İhale 05.12.2014 Cuma günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 12.12.2014 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
2- İhaleye ait mahsul mısırın miktarı, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

PARTİ NO
CİNSİ ÇEŞİDİ
MİKTARI
(Kg.) MUHAMMEN FİYATI (TL./Kg.) MUHAMMEN TUTARI        (TL) % 5 GEÇİCİ TEMİNATI      (TL)
1 Mahsul Buğday Ziyabey/98 125.000 0,78 97.500,00 4.875,00
2 Mahsul Buğday Ziyabey/98 125.000 0,78 97.500,00 4.875,50
3 Mahsul Buğday Ziyabey/98 130.000 0,78 101.400,00 5.070,00
4 Mahsul Buğday Ziyabey/98 130.000 0,78 101.400,00 5.070,00
TOPLAMI 510.000  397.800,00 19.890,00

3- İhalede müşteriler geçici teminatın tamamı yatırarak iştirak edebilecekleri gibi, geçici teminatını yatırmak şartıyla dilediği parti için iştirak edebileceklerdir.
4- Yükleme İşletmemize ait olup, tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir.
5- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde İşletmemizde, TİGEM’de (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Adana, Aydın, Burdur, İzmir, Denizli, Konya, Afyon, Muğla, Polatlı, Edirne, Eskişehir ile Çorum Ticaret Borsalarında görülebilir.
6- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
TEL    : 0 252 692 3720 (2 Hat)
FAKS : 0 252 692522
İLAN OLUNUR.

RESMİ
İLANLAR
www.ilan.govtr’de
(Basın-1818)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here