İ L A N TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

0
13
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N
TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1. İşletmemizin 2015 yılı üretimi 710.000 Kg. Ziyabey-98 çeşidi, 200.000 Kg. Cumhuriyet-75 çeşidi olmak üzere toplam 910.000 Kg. mahsul buğday partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.
2. İhale, 10.12.2015 Perşembe günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 17.12.2015 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

P.NO CİNSİ VE ÇEŞİDİ MİKTARI MUHAMMEN FİYATI MUHAMMEN TUTARI        % 5 GEÇİCİ TEMİNAT    
1. Mahsul Buğday-Ziyabey/98 175.000 Kg. 0,78.-TL/Kg. 136.500,00.-TL 6.825,00.-TL
2. Mahsul Buğday-Ziyabey/98 175.000 Kg. 0,78.-TL/Kg. 136.500,00.-TL 6.825,00.-TL
3. Mahsul Buğday-Ziyabey/98 175.000 Kg. 0,78.-TL/Kg. 136.500,00.-TL 6.825,00.-TL
4. Mahsul Buğday-Ziyabey/98 185.000 Kg. 0,78.-TL/Kg. 144.300,00.-TL 7.215,00.-TL
5. Mahsul Buğday-Cumhuriyet/75 175.000 Kg. 0,83.-TL/Kg. 145.250,00.-TL 7.262,50.-TL
6. Mahsul Buğday-Cumhuriyet/75 25.000 Kg. 0,83.-TL/Kg. 20.750,00.-TL 1.037,50.-TL
GENEL TOPLAM……………….………..…….: 910.000 Kg.   719.800,00.-TL 35.990,00-TL

 

 

 
4. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 35.990,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale satış tutarının % 10’dur.
5. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
6. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
7. İhale ile ilgili şartname işletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, Eskişehir, Konya Ticaret Borsalarında görülebilir.
8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlgililere ilanen duyurulur.
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES :
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Dalaman/MUĞLA
Tel….: 0.252.6923721
Faks.: 0.252.6925229
BASIN NO: (193585)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here