İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DİPSÖĞÜT ve GÖKDAĞ MEVKİİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

0
31
İ  L  A  N  TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT  DİPSÖĞÜT ve GÖKDAĞ MEVKİİ  KİRAYA   VERİLECEKTİR.

İ  L  A  N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT

DİPSÖĞÜT ve GÖKDAĞ MEVKİİ  KİRAYA

VERİLECEKTİR.

1- Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait yaklaşık 1.300 Dekar Dipsöğüt Mevkii ve yaklaşık 1.850 Dekar Gökdağ Mevkiindeki tarım amaçlı kullanılmayan kültür dışı arazilerin hayvan otlatma amacıyla  2 (İki) parti halinde sözleşme imzalanıp yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren  1 (bir) yıl süre ile  kiraya verilecektir.

2- İhale  18  /07 / 2014  Cuma günü saat 14.00’te Açık arttırma  usulü ile İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde İhale, 25 / 07 / 2014  tarihinde aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir.

3- Kiraya verilecek araziye ait bilgiler  aşağıda gösterilmiştir.

4- Geçici teminatlar ihale saatine kadar İşletmemiz  veznesine veya Halk Bankası Dalaman Şubesindeki TR63 0001 2009 2670 0013 0000003 İBAN no’lu  hesaba yatırılarak,alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

5- İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Dalaman/MUĞLA) adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

6- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de

Basın-559

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here