İ L A N

0
12
 RESMİ İLAN

İ L A N

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1. İşletmemizin 2016 yılı istihsali tahmini 2.740 Ton Valencia Portakal Mahsulü Tofur olarak partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.
2. İhale 01.03.2016 Salı günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 08.03.2016 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
3. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

PARTİ NO ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ PARSEL ADI TAH.MİKTARI MUH.FİYATI MUH.TUTARI % 20 GEÇİCİ TEMİNAT
1. PORTAKAL-VALENCİA Tel İçi-5 225.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 90.000,00.-TL 18.000,00.-TL
2. PORTAKAL-VALENCİA Tel İçi-6 240.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 96.000,00.-TL 19.200,00.-TL
3. PORTAKAL-VALENCİA Tel İçi-7 270.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 108.000,00.-TL 21.600,00.-TL
4. PORTAKAL-VALENCİA Tel İçi-8 170.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 68.000,00.-TL 13.600,00.-TL
5. PORTAKAL-VALENCİA Tel İçi-9 90.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 36.000,00.-TL 7.200,00.-TL
6. PORTAKAL-VALENCİA Tel İçi-10 95.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 38.000,00.-TL 7.600,00.-TL
7. PORTAKAL-VALENCİA Tel İçi-11 90.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 36.000,00.-TL 7.200,00.-TL
8. PORTAKAL-VALENCİA Adaköy-1 105.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 42.000,00.-TL 8.400,00.-TL
9. PORTAKAL-VALENCİA Adaköy-2 90.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 36.000,00.-TL 7.200,00.-TL
10. PORTAKAL-VALENCİA Adaköy-3 95.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 38.000,00.-TL 7.600,00.-TL
11. PORTAKAL-VALENCİA Payın-5/A 295.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 118.000,00.-TL 23.600,00.-TL
12. PORTAKAL-VALENCİA Payın-5/B 225.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 90.000,00.-TL 18.000,00.-TL
13. PORTAKAL-VALENCİA Domuzağılları-2 430.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 172.000,00.-TL 34.400,00.-TL
014. PORTAKAL-VALENCİA Payın-6/A 45.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 18.000,00.-TL 3.600,00.-TL
15. PORTAKAL-VALENCİA Payın-6/B 50.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 20.000,00.-TL 4.000,00.-TL
16. PORTAKAL-VALENCİA Payın-10/A 65.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 26.000,00.-TL 5.200,00.-TL
17. PORTAKAL-VALENCİA Payın-10/B 50.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 20.000,00.-TL 4.000,00.-TL
18. PORTAKAL-VALENCİA Kargalık-6/AB 55.000 Kg. 0,40.-TL/Kg. 22.000,00.-TL 4.400,00.-TL
19. PORTAKAL-VALENCİA Payın-6/C (Organik) 55.000 Kg. 0,45.-TL/Kg. 24.750,00.-TL 4.950,00.-TL
GENEL TOPLAM…………………………..….: 2.740.000 Kg. 1.098.750,00.-TL 219.750,00-TL

  1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 750,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale satış tutarının % 20’sidir.
  2. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
  3. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
  4. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Akdeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Uludağ ve Ege İhracatçılar Birliğinde görülebilir.
  5. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın no: 251128

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here