İ L A N

0
12
 RESMİ İLAN

İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
12 TARIM İŞLETMESİNİN 2016 YILI İSTİHSALİ
74.650 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR.

1- Aşağıda adı belirtilen 12 Tarım İşletmesinde 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında Üretilecek tahmini 74.650 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır.

2- İhale 09/12/2015 Çarşamba günü saat 14.30 da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale. 16/12/2015 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.
3- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

 

Ekran Alıntısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir

4- İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde: Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) belirleneninek sülü satış tiyaımm(TL/KĞ) üzerine +%……. artırım şeklinde yapılacak ve o dönem için esasalınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.
İhalede belirlenecek %……(Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup. bir(1) yıl süreyle geçerli olacaktır.
5- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 09/12/2015 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
6- Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır.
7- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA). ilgili İşletme Müdürlükleri ve mvw,tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.
8-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR.
ADRES : TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70-80 Fax:0 3l2 425 59 55

BASIN NO: (187515)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here