İ L A N

0
11
 İ L A N

 İ L A N
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI

12 TARIM İŞLETMESİNİN
2015 YILI İSTİHSALİ 63.938,32 TON
İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR.

1- Aşağıda adı belirtilen 12 Tarım İşletmesinde 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında üretilecek tahmini 63.938,32  ton inek sütü partiler halinde satılacaktır.
2- İhale 10/12/2014 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 17/12/2014 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.
3- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

Untitled-1.jpg

4- İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde;  Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%……. artırım şeklinde yapılacak ve o dönem için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.
İhalede belirlenecek %…… (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir(1) yıl süreyle geçerli olacaktır.
5) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 10.12.2014 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
6-İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.
7-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR.

RESMİ
İLANLAR
www.ilan.govtr’de
(Basın-1781)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here