İ L A N

0
21
 RESMİ İLAN

İ         L         A        N

 

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

  1. İşletmemizin 2015 yılı istihsali tahmini 000 Kg. mahsul dane mısır ile 100.000 Kg. selektör altı buğday partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.
  2. İhale06.2016 Salı günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 14.06.2016 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
  3. İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

P.NO

CİNSİ     MİKTARI MUHAMMEN FİYATI MUHAMMEN TUTARI        GEÇİCİ TEMİNAT    
1. Mahsul Dane Mısır    100.000 Kg. 0,68.-TL/Kg. 68.000,00.-TL 3.400.00.-TL
2. Mahsul Dane Mısır    100.000 Kg. 0,68.-TL/Kg. 68.000,00.-TL 3.400,00.-TL
3. Selektör Altı Buğday 100.000 Kg. 0,80.-TL/Kg. 80.000,00.-TL 4.000,00.-TL
Genel Toplam..…………..….:    300.000 Kg.   216.000,00.-TL 10.800,00.-TL
  1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 800,00.-TL’ dır. Kati teminat ihale satış tutarının %10’dur.
  2. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
  3. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a-Kanuni ikametgahı olması,

b-Geçici teminat vermesi,

c-Müşterinin; gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

  1. İhale konusuna ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)nolu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
  2. İhale ile ilgili şartname işletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Balıkesir, Bursa, Uşak, Konya, Mersin Ticaret Borsalarında görülebilir.
  3. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No: 344388

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here