İLAN

0
20
RESMİ İLAN

İLAN

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1. İşletmemizin Kargalık-5, Kargalık-6A ve Kargalık-6B parsellerinde bulunan 4.218 adet muhtelif narenciye ağaçlarının kökleriyle birlikte açık arttırma usulü ile satılacaktır.
2. İşlerin yapılış şekli ayrıntılı olarak teknik şartnamede belirtilmiş olup, kesilen ağaçların köklerinin sökülmesi, sökülen kök çukurlarının toprakla doldurularak düzeltilmesi ve kesim sonucu oluşan kök, gövde dal vs. ağaç artıklarının araziden temizlenmesi işi müşteriye aittir.
3. İhale, 24.05.2016 Salı günü saat 14.00’de İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 31.05.2016 Salı günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.
4. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a-Kanuni ikametgahı olması,
b-Geçici teminat vermesi,
c-Müşterinin; gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde gerekli yetki
belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
5. a-İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Ekran Alıntısı

 

 

b- İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 10’u nispetinde olup, 8.436,00.-TL’ dır.
c) İhale konusuna ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
7. İhaleye ait şartname İşletmemizde, Altınova, Gözlü, Polatlı, Anadolu, Konuklar, Boztepe, Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde ve Genel Müdürlüğümüzün www.tigem.gov.tr. Web sitesinde görülebilir.
İlgililere ilanen duyurulur.
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No:-(333360)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here