İLAN

0
8
 RESMİ İLAN

 İLAN

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

  1. İşletmemizin 2015 yılı istihsali tahmini 220.000 Kg. İkinci ürün mahsul dane mısır partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.
  2. İhale 22.03.2016 Salı günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 29.03.2016 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
  3. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.
  4. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 7,370,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale satış tutarının % 10’dur
  5. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
  6. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
  7. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Balıkesir, Bursa, Uşak, Konya, Mersin Ticaret Borsalarında  görülebilir.
  8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Basın no: 271624

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here