İLAN

0
9
 RESMİ İLAN

İLAN
DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet mesken satışı ve 2 adet gayrimenkul kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhale 05.02.2016 tarihinde Cuma günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkullere ait açık adresleri muhammen hedelleri, teminatları,ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
1- )İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- )İhaIeye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.
a-)Karaçalı mah. Mavikent yapı kop. küme evler 187 ada 271 par. A-1 blok 4.kat 9 nolu bağımsız bölüm kapalı alan 132 m2 meskenin satış muhammen bedeli 67.000.00-TL geçici teminatı 2.010.00-TL ihalesi 05.02.2016 tarihinde saat U:15’de.
b-)Karaçalı mah. Mavikent yapı kop. küme evler 187 ada 271 par. A-2 blok 4.kat 10 nolu bağımsız bölüm kapalı alan 132 m2 mesken satış muhammen bedeli 67.000.00-TL geçici teminatı 2.010.00-TL ihalesi 05.02.2016 tarihinde saat 11:25’de.
c-)İIçemiz Karaçalı mah. Akdeniz caddesi üzerinde 350 m2 imar planında yeşil alan olarak ayrılan boş yerin aylık kira muhammen bedeli 350.00-TL geçici teminatı 378.00-TL ihalesi 05.02.2016 tarihinde saat 11: 35’de kira süresi 3 yıl.
ç-)İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi A blok No:59,da 64 m2 sanayi dükkanın aylık muhammen bedeli 350.00-TL geçici teminatı 378.00-TL ihalesi 05.02.2016 tarihinde saat 11: 45’de kira süresi 3 yıl
3- )İhaleye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.
4- )İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

Basım No: 233898

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here